fbpx
 

Par mums

Home » Par mums

Bezdūmu nozares asociācija (BNA) ir nevalstiska organizācija ar mērķi veicināt konstruktīvu diskusiju par samazināta riska alternatīvām pieaugušajiem, cigarešu kaitīguma mazināšanu un bezdūmu sabiedrības veidošanu. 

BNA vēršas pret kontrabandu, viltojumiem, izvairīšanos no nodokļu nomaksas un aktīvi sadarbojas ar patērētāju tiesību uzraudzības organizācijām. 

Organizācija veic regulārus pētījumus par nozares aktualitātēm sabiedrības veselības aspektā un  pārstāv savu biedru intereses diskusijās ar valsts institūcijām.

BNA uzdevumi (saskaņā ar statūtiem):

  • Apvienot bezdūmu nozares produktu jomā strādājošos uzņēmumus, sekmējot šīs nozares tiesību un likumisko interešu ievērošanu un pārstāvību;
  • Kļūt par nozīmīgāko sociālo partneri valsts un pašvaldību institūcijām bezdūmu nozares darbību regulējošo normatīvo aktu izstrādē un piemērošanā;
  • Izstrādāt ieteikumus nozarei saistošo normatīvo aktu projektiem un līdzdarboties to izskatīšanā, sniegt risinājumus esošās likumdošanas uzlabošanai;
  • Izstrādāt bezdūmu nozares kvalitātes standartus un nodrošināt nozares uzņēmumu sertifikāciju atbilstoši tiem;
  • Sniegt atbalstu jaunu un inovatīvu produktu mārketingam un virzībai tirgū;
  • Veicināt nozares sadarbību ar vietējām un ārvalstu organizācijām un institūcijām;
  • Līdzdarboties jaunu un inovatīvu nozares produktu pētniecībā un attīstīšanā;
  • Informēt sabiedrību, rīkot izglītojoša rakstura seminārus un prezentācijas;
  • Veicināt sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības attīstību Latvijā.

Bezdūmu nozares asociācija apvieno šādus uzņēmumus:

Bezdūmu nozares asociācija ir Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības  kameras (LTRK) un Rīgas Biznesa Kameras (RBK ) biedrs

null
null