fbpx
 

Par mums

Home » Par mums
Bezdūmu nozares asociācija (BNA) ir nevalstiska organizācija ar mērķi veicināt konstruktīvu diskusiju par samazināta riska alternatīvām pieaugušajiem, cigarešu kaitīguma mazināšanu un bezdūmu sabiedrības veidošanu. 

BNA vēršas pret kontrabandu, viltojumiem, izvairīšanos no nodokļu nomaksas un aktīvi sadarbojas ar patērētāju tiesību uzraudzības organizācijām. 

Organizācija veic regulārus pētījumus par nozares aktualitātēm sabiedrības veselības aspektā un  pārstāv savu biedru intereses diskusijās ar valsts institūcijām.

BNA mērķi:

 • Smēķēšanas kaitējuma mazināšana;
 • Bezdūmu nozari pārstāvošo uzņēmumu apvienošana, sekmējot to tiesību un likumisko interešu ievērošanu;
 • Bezdūmu produktu inovāciju, attīstības un kvalitātes veicināšana;
 • Vēršanās pret ēnu ekonomiku, nelegālo tirdzniecību, kontrabandu un viltojumiem.

BNA uzdevumi:

 • Veicināt informācijas pieejamību par zinātniski pamatotiem samazināta riska bezdūmu produktiem;
 • Veicināt bezdūmu produktu pieejamību pieaugušiem tabakas un nikotīna produktu lietotājiem;
 • Izstrādāt ieteikumus nozarei saistošo normatīvo aktu projektiem un līdzdarboties to izskatīšanā, sniegt risinājumus tiesiskā regulējuma pilnveidošanai;
 • Attīstīt bezdūmu nozares sadarbību ar tai saistošām organizācijām nacionālā un starptautiskā līmenī;
 • Līdzdarboties jaunu un inovatīvu nozares produktu pētniecībā un attīstīšanā;
 • Regulāri rīkot izglītojoša rakstura pasākumus par samazināta riska alternatīvām, veikt sabiedriskās domas pētījumus un informēt sabiedrību;
 • Veicināt sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības attīstību Latvijā.

Biedrības darbu vada valde 3 cilvēku sastāvā. BNA valdes priekšsēdētājs ir Māris Sproga.

Bezdūmu nozares asociācija apvieno šādus uzņēmumus:

Bezdūmu nozares asociācija ir Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības  kameras (LTRK) un Rīgas Biznesa Kameras (RBK ) biedrs

null
null