fbpx
 

Pasaules zinātnieki apvienojas organizācijā ar mērķi mazināt smēķēšanas kaitējumu.

Septembra nogalē (24-25.09) Grieķijā notika notika starptautiska zinātniska konference, kur eksperti no visas pasaules diskutēja par tabakas kaitējumas mazināšanas stratēģijām un pieredzi dažādās valstīs. Pasākuma noslēgumā tika izveidota īpaša organizācija – Starptautiskā Smēķēšanas Kontroles un Kaitējuma Mazināšanas asociācija (SCOHRE). Tās biedri pieņēma īpašu deklarāciju, uzsverot, ka tabakas kaitējuma mazināšanas potenciāls daudzās valstīs aizvien ir neizprasta un par to netiek diskutēts.

Konferences rīkotāji – Grieķijas universitāšu pētnieki norāda, ka Grieķijā smēķēšanas problēma ir ļoti aktuāla, jo valstī vismaz 35% cilvēku smēķē katru dienu. Grieķijas veselības ministra padomnieks Ioannis Faropoulus uzsver, ka ir skaidrs, ka līdzšinējā smēķēšanas ierobežošanas politika nestrādā. Tādēl pagājušajā gadā Grieķijā tika pieņemts Nacionālais Tabakas Kontroles rīcības plāns, kas vērsts uz 4 jomām: smēķēšanu kā tādu un e-veselību, cigarešu lietošanas ierobežošanu, sabiedrības pasargāšanu no pasīvās smēķēšanas un palīdzību tiem, kas vēlas atmest – izvērtējot inovatīvus tabakas produktus, balstoties uz kaitējuma mazināšanas aspektiem. Līdz ar to, valsts atzinusi, ka jāizvērtē cigarešu alternatīvas, kas ir mazāk kaitīgas kā cigaretes un nodara mazāk ļaunuma.

Konferencē tika uzsvērts gan tehnoloģiskais progress, gan nepieciešamība virzīties uz nākotni bez dūmiem. Šeit svarīga loma ir zinātnes un medicīnas profesionāļiem, kas var ietekmēt politikas veidotājus pārskatīt savas tabakas kontroles stratēģijas – no radikālajām dogmām uz mūsdienu dažādajām iespējām.

https://www.nosmokesummit.org